JaneDoan

EURJPY H4 Gía tăng

Giá lên
JaneDoan Cập nhật   
FOREXCOM:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Cặp nến Twezeers Bottom tại kênh giá + RSI
Buy EURJPY tại giá thị trường
SL 125.5
TP: 127.4
Gía có thể lên 132.7
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.