DatTong

Sell EURJPY, M30

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Sell EURJPY theo hình !
Đóng lệnh: dừng lỗ