OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
kịch bản có thể xảy ra
Đã hủy lệnh