DatTong

EURJPY, Euro Fx/ Japanese, 60

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
- Trên H1, giá đang cho xu hướng hồi lại rất mạnh.
Tuy nhiên hiện tại giá đang Sideway, xuất hiện mô hình vai- đầu - vai?!
Bán khi có tín hiệu hình thành mô hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.