NguyenThang33

Phân tích cặp EurJpy - Short

Giá xuống
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Giá của cặp đang tiếp cận dần đến mức kháng cự tại 128.39 (100% Fibonacci extension , 50% Fibonacci retracemen) tại điểm này, giá sẽ quay đầu và hướng về điểm hỗ trợ chính của nó tại 127.71 (38.2% Fibonacci retracement ).