Langtuvn99

phân tích EURJPY ngày 12/3/21 Khung H1: thị trường giảm giá

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EURJPY đang có tín hiệu đánh xuống.
giá hiện tại 130.4
Vào lệnh giá hiện tại. SL 20 - 25 pip.
TP vùng 129.81

chúc chi bộ may mắn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.