dinhchien

EURJPY - Giảm với Double Top

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Chúc may mắn.