traderthang72020

BUY EJ 08/03/2022

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Dz h4 tại Dz D1, phá qua Sz H4 trước đó. Entry Dz H1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.