DubaiSC

EUR/JPY trong ngày : hồi phục ngắn hạn lên 147,09.

OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Điểm đảo chiều:
Được dự đoán tại 145,09.

Khuyến nghị :
Hồi phục ngắn hạn lên 147,09.

Kịch bản thay thế:
Giảm phá vỡ mức 145,09, sẽ kỳ vọng 144,39 và 143,98.

Bình luận :
Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu nhưng âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 145,89 và 146,58)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.