Selina9X

Nhật ký giao dịch #48 - BUY EURJPY

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Chờ BUY EURJPY khi giá giảm về tạo Vai Phải của mô hình VDV.

BUY EURJPY tại 119.80
SL 118.30
TP 122.72

Bình luận