OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Giá đang tiếp cận ngưỡng hỗ trợ tại mức 126,84 và là nơi nó có khả năng tăng trở lại vùng kháng cự tại 128,37.Khả năng một đợt tăng có thể xảy ra