nhinguyenminh1

SHORT EURJPY 5/5/2022

Giá xuống
nhinguyenminh1 Cập nhật   
CAPITALCOM:EURJPY   Euro /Yên Nhật

Khung M320, giá tăng mạnh rồi chững khá lâu, khả năng cao là mô hình BULL TRAP.
Khung M40, vào lệnh SELL STOP để đi theo momentum.
Đã hủy lệnh:
BREAK EVEN
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.