3ab4c16299cb461988d32ba579fc70

Nhận định USD/CHF và EUR/JPY

FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
* Canh sell đối với USD/CHF
Giá đã phá dưới mây cũng như phá qua trendline tăng xác nhận xu hướng giảm đã bắt đầu. Dải lệnh sell limit quanh vùng 0.91600 đến 0.92165. SL tại 0.92712 và TP tại 0.90857
FX:USDCHF
* Mua đối với EUR/JPY
Giá đã phá qua mây bằng một cây nến tăng mạnh chứng tỏ xu hướng tăng đang được bắt đầu. Chúng ta có thể Buy ngay EUR/JPY và dải thêm 2 lệnh buy limit ở 130.737 và 129.770. SL: 128.496 và TP: 133.487
FX:EURJPY
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.