HOAIGOLD

EURJPY CANH BUY LÊN

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
buy lên luôn mn nhé tầm 132 có thể chốt tới kháng cự khung lớn nhất nó
mấy kèo fx nên đánh khung thời gian lớn để đảm bảo an toàn mn nhé, ngắn hạn biến động nhanh mn ke không kịp
anh em cần kèo tốt vào nhóm hỗ trợ mn nhé .

✅ SDT liên hệ để có kèo tốt hơn : 0397008712
✅ zalo tham khảo kèo : https://zalo.me/g/ylmjhk784
✅ youtube phân tích từng tuần : https://www.youtube.com/channel/UCjZzxLbQnS9lvzPBm8WyOlw
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.