FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
SELL EURJPY
View ej đang sideway biên độ lớn. Chạm đỉnh cũ sell.
Mô hình 3 đỉnh.
Giao dịch đang hoạt động: sell
Bình luận: Đã sell ở 134.0

Bình luận