Ditrki1508

EJ sell ae tham khảo

Giá xuống
Ditrki1508 Pro Cập nhật   
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EJ tiếp tục xuống sóng giảm chưa kết thúc hồi khá đẹp
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: done 4R
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.