RichkidsTrading

Kèo trade EURJPY ngày 02/01/2020. Chúc ACE may mắn.

Giá lên
FOREXCOM:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Luôn Stoploss 1% tài khoản. Nhớ Follow kênh để nhận kèo!
Thanks
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.