NguyenThang33

Short trên cánh dơi - Eur/Jpy

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Mô hình cánh dơi đang được hình thành.
Cùng hướng đến lệnh short khi nó đạt mức giá 88.6.
TP sẽ ở mức 38.2.
Stop loss thả trôi theo dòng nước :))))

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.