khoaphp

EURJPY Buy ngay bây giờ hoặc đợi chạm cản 61.8

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Tạm thời chúng ta né USD đang biến động rất khó dự đoán, chúng ta đánh EURJPY nhé. Có 2 lựa chọn:

BUY EURJPY, TP 13.374, SL 129.482

Cách 1: Buy ngay bây giờ, SL TP như trên.
Cách 2: Buy limit tại 129.895, SL TP như trên.

Chúc chúng ta sớm hit TP nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.