URIFX

@EURJPY #Impulse => Mua wave tiếp theo.

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Cấu trúc sóng cho thấy khả năng đi lên cao đối với cặp này khi mình thấy dấu hiệu breakout nhỏ ở H1.

========= Trade Plan ========
tw = Wave 5 / 5 of 3
sl = 129.106
ptT = trend line
pfT = trend line

========= Ký Hiệu ========
Target Wave = tw
Stop Loss = sl
Protect Target = ptT
Profit Target = pfT
Đóng lệnh: dừng lỗ: Thoát manual. Chắc rớt tiếp
Bình luận: tiết kiệm 3 pips cuối cùng, ai dè... :))
Bình luận: EURJPY sẽ còn giảm tiếp