URIFX

@EURJPY #Impulse => Mua wave tiếp theo.

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Cấu trúc sóng cho thấy khả năng đi lên cao đối với cặp này khi mình thấy dấu hiệu breakout nhỏ ở H1.

========= Trade Plan ========
tw = Wave 5 / 5 of 3
sl = 129.106
ptT = trend line
pfT = trend line

========= Ký Hiệu ========
Target Wave = tw
Stop Loss = sl
Protect Target = ptT
Profit Target = pfT
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Thoát manual. Chắc rớt tiếp
Bình luận:
tiết kiệm 3 pips cuối cùng, ai dè... :))
Bình luận:
EURJPY sẽ còn giảm tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.