NguyenThang33

Phân tích cặp EURJPY - Short

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Có khả năng Breakout khỏi mây Ichimoku là khá lớn. Xu hướng tháng khá là rõ ràng. Giá của cặp đang trong giai đoạn Short trong khung D1, tại mức kháng cự chính.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.