dinhchien

EURJPY - Tăng tiếp (sóng đói xứng - New ELLIOT)

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Màn hình 1 sóng Tuần (I), (II) (III): UP, Wave (II) đến (III).
Màn hình 2 sóng Ngày I, II, III: Xuống, là sóng II.
Màn hình 3 H4 (1), (2), (3): Lên, sóng (2) đến (3). Theo Màn hình 1.
Màn hình 4 H1 1, 2, 3: Lên, là sóng 4. Theo Màn hình 1.
* Vì vậy, tôi dự đoán EURJPY sẽ đi theo Màn hình 1.
Mục 1: Nhóm sóng H1 từ 130.216 - 130.846 hoặc ra khỏi Đường xu hướng xanh để mua.
Dừng lỗ: 128.320 (đảo chiều xuống sóng vùng H4).
Lợi nhuận: 133.993 ( Butterfly ).

Mục 2: Nhóm sóng H4 từ 127.349 - 125.979.
Dừng lỗ: 121.713 (Dưới xu hướng hàng ngày).
Lấy lợi nhuận: Di chuyển dừng lỗ (sóng quy tắc đối xứng).
  
Like, comment, follow, cảm ơn. Dự đoán luôn 50/50

Bình luận