NgocHaiPearlie

EURJPY - Sell

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Sell EURJPY gia như hiện tại.
Lưu ý không giữ lệnh lâu, kỳ vọng chốt lệnh trước tối nay.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.