nhinguyenminh1

SHORT EURJPY 3/3/2022

Giá xuống
nhinguyenminh1 Cập nhật   
CAPITALCOM:EURJPY   Euro /Yên Nhật
khung 4h; down mạnh, ưu tiên short
khung 15': retest keylevel, nến engulfing, mở lệnh short
Bình luận:
SL: 128.6-128.66
TP1: 126.78
TP2: 126
Bình luận:
Đừng quên dời SL về BE
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.