nhinguyenminh1

SHORT EURJPY (INTRADAY TRADER)

Giá xuống
CAPITALCOM:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Giá down mạnh trên khung 4h. dự đoán giá sẽ còn giảm sâu hơn. 2 kịch bản vào lệnh short gồm:
+ 1: aggressive pullback, điều kiện vào lệnh là 2-3 cây nến lưỡng lự để vào 1 lệnh sell stop.
+ 2: 50% pullback, chờ giá chạm vùng khảo sát, suất hiện mô hình bull trap.
TP: 1:3 (128)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.