tuanthanhdao2001

30/11/2019: EUR/JPY : Đi về đâu?

Giá xuống
FX_IDC:EURJPY   Euro /Yên Nhật
- Xuất hiện đường phân cì đảo chiều
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.