anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC EURJPY 28/12/2021

Giá lên
anhnguyet95 Cập nhật   
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Chờ buy EJ tại vùng xanh lá, sl 30 pip, lý do vì sao buy, giải thích trên hình
Bình luận:
Miss kèo, thiếu vài pip
Bình luận:
đợi thêm xem sao

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.