thichtuong

--EURJPY - BUY--

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
BUY EURJPY QUANH VÙNG GIÁ 129.790
TP: 130.576
SL: 129.418