smallturtle

Chờ bán EUR/JPY

Giá xuống
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
- Biểu đồ tuần: Cấu trúc sóng giảm
- Kế hoạch bán
+ Giá chờ bán: 132.176
+ Giá cắt lỗ: 133.560
+ Giá chốt lời: 128.2