khoaphp

EUR/JPY sell dài ngày 1 - 2 tuần

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Sự suy yếu của GBP sẽ giúp chúng ta sớm TP lệnh này.
Các bạn có thể sell sớm ngay bây giờ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.