hallelujah381

Sell EJ

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Kế hoạch như plan. Canh sell EJ tại vùng 130.500-130.800
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.