FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Giá bật ra khỏi sự hỗ trợ của nó ở mức 123.78 , khả năng có thể bật trở lại mức kháng cự của nó ở mức 124,35