Samurai_FX_VN

Điều chỉnh sóng b có vẻ đã hoàn thành 80%

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
41 lượt xem
0
Lý do vào lệnh đã được mô tả trên biểu đồ.
Cần theo dõi thêm vài cây nến lúc mở cửa thị trường để có điểm vào phù hợp nhất.