Thangtranfx

EURJPY Xu hướng tăng

Giá lên
FOREXCOM:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Bắt đáy EURJPY . nhiều khả năng sẽ hình thành mô hình vai đầu vai và mô hình sóng tắng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.