Jayce1006

EJ tuần tới 28 - 1/11/2019

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
1D
TT : Trong trạng thái điều chỉnh của sóng giảm
VPA G: Tăng mạnh giảm chủ yếu điều chỉnh
VPA S: Lực tăng đang nghỉ và giảm mạnh
PA G: Fakey giảm k quá đẹp. Đủ tạo nhịp nhẹ
PA X: NULL
DD: Vol so đỉnh khác vẫn là Vol tốt