namhn

Sell Ngắn Hạn, Canh buy dài hạn tại vùng đáy thấp

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Canh sell giá hiện tại, canh Buy vùng đáy thấp ( weekly ) . 126.91 và 126.1. Ưu tiên lệnh buy cho Hold dài hạn !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.