DatTong

EURJPY, Mua theo H1.

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
- H4-H1:
- Cấu trúc là uptrend
- Xu hướng đang đi xuống nhưng yếu dần
- Giá test hỗ trợ và trendline
--> Chờ tín hiệu nến
--> MUA
Bình luận:
Bình luận:
Bullish outside bar on H4 !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.