DatTong

EURJPY, Sell lướt sóng

DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Bán lướt sóng !
Bình luận:
Bình luận:
I’m sorry. My Acc was baned ! I din’t update idea.
Bình luận:

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.