hungphong1

EURJPY đang trong vùng tích lũy đi lên trong ngắn hạn

Giá lên
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EURJPY sẽ tiến đến vùng giá 127.2 trong ngắn hạn. Nhìn chung cặp này vẫn ưu tiên sell. Nhưng hiện tại EJ đã tích lũy gần như là đủ để tiến đến vùng giá 127.2 trong ngắn hạn.

Thông tin cập nhập từ: Hapieu Forex