FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Tín hiệu sớm ở mây báo hiệu giá có thể vươt mây.
Điểm mua chuẩn chiêu ở gần kijun
Ai đó yêu mô hình giá cũng có thể dự đoán khả năng sẽ hình thành được mô hình VĐV