FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Tín hiệu sớm ở mây báo hiệu giá có thể vươt mây.
Điểm mua chuẩn chiêu ở gần kijun
Ai đó yêu mô hình giá cũng có thể dự đoán khả năng sẽ hình thành được mô hình VĐV
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.