Cowboyyy

Chiến lược tuần 2 tháng 12 - EURJPY

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Đã dính cắt lỗ nhưng vẫn ghi lại để rút kinh nghiệm