dinhchien

EURJPY - Day trade theo Keltner & Stochastic 18/9/2020

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
* Màn hình bên phải 99% đều đoán, chỉ có kết quả backtest làm cơ sở trade thực tế.
* Rủi ro áp dụng Strategy: 1%.
- Mục tiêu Day Trade theo tỉ lệ Risk/reward: 1/1.2.