nhinguyenminh1

SHORT EURJPY 3/4/22 (INTRADAY)

Giá xuống
CAPITALCOM:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Đóng nến giảm mạnh trên H4. Tiếp tục canh short theo 2 kịch bản.

+ 50% pullback: chờ giá hồi một nửa, xuất hiện dấu hiệu giữ giá trên khung 15' vào lệnh sell stop.
+ key level pullback: chờ giá hồi về key level vào lệnh sell limit hoặc chờ false breakout.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.