FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
nếu break out qua vùng trên 118.300 thì buy