Cafeforex123

Buy limit EURJPY

Giá lên
Cafeforex123 Cập nhật   
OANDA:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Buy limit EURJPY taij demand zone của H1 như hình
Giao dịch được đóng thủ công:
Close hòa lệnh này nhé các bạn có tin JPY đã đảo chiều
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.