NangSaigon8568

EUR/JPY: H4: Failing Wedge đang hình thành

Giá lên
NangSaigon8568 Cập nhật   
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Trên biểu đồ H4 có thể dễ dàng nhận thấy lực đẩy từ mô hình 2 đáy đang đẩy giá lên đỉnh mô hình ở khu vực kháng cự 123-123.1
Kênh giá hiện tại đang đi trong 1 failing wedge nên khả năng cao sau khi chạm kháng cự sẽ điều chỉnh về hỗ trợ dưới ở 122,5 hoặc thấp hơn là 122,2
Bình luận:
Kích hoạt vùng hỗ trợ dưới nằm ở 121.900
xu hướng JXY đang giảm khá mạnh
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.