FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Sell ej theo plan như video
ob bị H$ bị phá, khả năng giá đảo chiều và trong h1 giá hồi về key tăng h4 theo xu hướng ko phải sóng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.