cuongdongphu

Short EURJPY

Giá xuống
cuongdongphu Cập nhật   
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
- Kênh m30 chạm trend
- Tạo cây nên rút đầu (^^!)
- Kênh ngày vẫn trong xu hướng giảm
- Short EURJPY: RR:1:2
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.