TrinhAnh1991

EURJPY

Giá xuống
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Xu hướng giá đang tăng, giá chạm trenline và chạm hỗ trợ có nến rút chân và nến tăng tiêu chuẩn ===>buy
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.