FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
- Giá đã về đến vùng bán chính rất mạnh khung tuần, vùng giá đỉnh này chưa đạt đến được tính từ đầu năm 2018 nên khả năng sẽ có 1 nhịp sập mạnh từ vùng giá này.
- H1 giá đã phá xuống vùng tranh chấp tạo cấu trúc giảm.

Nhận định: tìm cơ hội sell tại vùng giá hiện tại.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.